Айснь: Дорҗин С-Г.

Үгнь: Иванован Н, Киштән А.

 Адгин дундын школын частр.


1.      Хѳрдгч  җилмүдин  эклцәр

 Хәәртә  адгин  үрдүдәс

 Байн  Лееҗнә  Талт  гидгнь

 Бичкдүдтән  школ  тосхала.


2.      Адгин  школын  олн  үрдүднь

 Арһта  улс  болҗ  ѳсцхәнә.

 Ѳргн  теегән  байҗулхин тѳләд,

 Ѳргмҗтә  кѳдлмшән  күцәнә.


3.      Найн  җилин  туршарт

Олн  сурһульчнран  белднә.

Ѳнр-бахта, ачта  багшнрнь

Нәәһинь  олҗ  сурһна.


4.      Эрктн  нутгин  нерән  дуудулҗ, 

Олндан  үзмҗтә  болыя! 

Ѳсклң  мана  эңкр сурһульчнр,

Ѳѳдән  һарч  йовия!

 

gia.jpg ege.jpg    nac.jpgrussia_vs_terror (1).jpgBanner-01.jpg Banner-03.jpg Banner-04.jpg logo_gia_2014_11_25_08_59_47_128.JPG  logo2015.JPG ron_banner2015.JPG

 image0378967.jpglogosmoll     

Дизайн и разработка ООО "АЮ" && Веб-студия НастАрт
Яндекс.Метрика